Elektroniczna Kontrola Dostępu2018-09-10T09:40:51+00:00

Elektroniczne systemy
dostępowe Winkhaus

Dla dynamicznie zmieniających się obiektów

Systemy elektronicznych wkładek i kluczy Winkhaus łączą wygodę korzystania z klucza, właściwą dla systemów mechanicznych, z elastycznością rozwiązań elektronicznych. W sposób szczególny nadają się do systemów zamknięć w dynamicznych organizacjach lub w obiektach z często zmieniającymi się użytkownikami. Występują w niemal wszystkich popularnych wariantach, jak wkładki dwustronne, półwkładki, wkładki z gałką, kłódki, zamki do szaf i kontenerów itp.

Wkładki elektroniczne 

Elektroniczne wkładki Winkhaus pasują do wszystkich zamków przystosowanych do zamontowania standardowych wkładek mechanicznych. Chip elektroniczny znajdujący się wewnątrz wkładki, odczytuje dane dostępowe zapisane na kluczu. Zamknięcie odbywa się tak jak w przypadku wkładek mechanicznych przez włożenie i przekręcenie klucza.

Wkładki elektroniczne zasilane są przez baterie wbudowane w korpus wkładki lub gałkę. Do często używanych drzwi zewnętrznych lub drzwi wystawionych na działanie ekstremalnych warunków zewnętrznych przeznaczone są praktyczne rozwiązania zasilające wkładki w energię, np. wkładka z powiększoną baterią lub wkładka pozbawiona baterii. Wkładki bez baterii otwierane są wyłącznie przy pomocy klucza aktywnego, który dostarcza zasilanie.

Klucz użytkownika

Elektroniczne klucze Winkhaus nie posiadają baterii, są odporne na uszkodzenia i nie wymagają konserwacji. Stopień ochrony IP 68 oznacza ich wysoką ochronę przed wnikaniem pyłu i wody. Klucze nie ulegają uszkodzeniu po wypraniu w pralce ani podczas dezynfekcji. Każdy klucz posiada profil elektroniczny oraz unikalny kod. Komunikacja z wkładką odbywa się bezkontaktowo i jest zaszyfrowana. Dane dla aplikacji są dodatkowo zaszyfrowane 128-bitowym kodem AES. Klucze elektroniczne mogą być używane jako identyfikatory w systemach dostępowych, w systemach rejestracji czasu pracy oraz przy zastosowaniu klamek elektronicznych.

Klucz aktywny

Klucz blueSmart Active posiada własne zasilanie i może otwierać zarówno wkładki aktywne jak i pasywne. Ponadto może być używany jako źródło zasilania awaryjnego, klucz użytkownika dla wkładek pasywnych oraz programator wkładek.

Klucz mechatroniczny

Możliwa jest też kombinacja klucza mechanicznego z dodatkowym transponderem zamontowanym na stałe w główce klucza. Dostępne są 2 warianty:

HSH = klucz mechatroniczny z transponderem blueSmart

HSK = klucz mechatroniczny z transponderem do systemów dostępowych/systemów rejestracji czasu pracy Winkhaus oraz innych firm.

Plan klucza/programowanie

Elektroniczne systemy dostępowe blueSmart są konfigurowane i programowane na podstawie planu klucza lub organigramu dostarczonego przez klienta i dostarczane z indywidualną kartą bezpieczeństwa i kartą programującą. Karta bezpieczeństwa służy do uwierzytelniania przy składaniu zamówień na dodatkowe klucze lub wkładki do systemu (tzw. rozszerzenia). Karta programująca wraz z oprogramowaniem Winkhaus służy do zarządzania systemem klucza w obiekcie i dopasowania go do zmian w organizacji. Zmian uprawnień dostępowych dokonuje się bezproblemowo przy pomocy programatora i odpowiedniej karty do programowania lub opcjonalnie za pośrednictwem sieci wirtualnej. Każdemu kluczowi można nadać lub odebrać dodatkowe uprawnienia grupowe i/lub indywidualne.

Funkcje czasowe

Wkładki elektroniczne zapisują każde użycie klucza uprawnionego i nieuprawnionego wraz z datą i godziną. Dzięki wprowadzeniu ograniczeń czasowych w dostępie do pomieszczeń system dostępowy Winkhaus może stać się skutecznym systemem zarządzania dostępami w obiekcie. Dla każdego użytkownika można zdefiniować wiele różnych profili czasowych, a w obrębie każdego profilu czasowego – różne interwały czasowe dla poszczególnych dni tygodnia, świąt lub innych dni o specjalnym charakterze. Uprawnienia mogą być ograniczane w różny sposób, a ponadto można określić, czy i do jakiej daty i jakiej godziny dany klucz posiada uprawnienia dostępowe.

Zasilanie

Wkładki elektroniczne Winkhaus są zasilane wydajnymi bateriami litowymi. Klucze elektroniczne są pasywne, tzn. nie posiadają własnej baterii i tym samym są bezobsługowe. Jeśli zamykanie jest utrudnione, tzn. następuje dopiero po kilku próbach, oznacza to, że bateria we wkładce wymaga wymiany.

Wkładki blueSmart komunikują stan baterii do oprogramowania poprzez sieć wirtualną lub/i za pośrednictwem kluczy. Aktualny stan baterii wkładek można zmierzyć w każdej chwili za pośrednictwem programatora. W systemie blueCompact stan baterii można w każdej chwili sprawdzić przy użyciu klucza master.

Badania i certyfikaty

Wysoki poziom bezpieczeństwa wkładek elektronicznych blueSmart i blueCompact potwierdziły testy wykonane w niezależnych instytutach badawczych:

– certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie zabezpieczenia 6 wg PN-EN 1303:2007 i PN-EN 1303:2015-07,

– mogą być stosowane w zamknięciach przeciwpożarowych do klasy EI290 wg DIN EN 13501-2 lub T90 wg DIN 4102 cz. 5,

– wyposażone w aktywną ochronę przed inteligentnymi atakami magnetycznymi,

– spełniają wymagania i wytyczne Unii Europejskiej w zakresie tolerancji elektromagnetycznej produktów elektronicznych, urządzeń radiowych oraz wytyczne dot. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.