Winkhaus
blueSmart
2018-09-05T09:22:13+00:00

Project Description

Winkhaus
blueSmart

Elektroniczny system dostępowy do obiektów różnej wielkości z zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu

Jak działa system blueSmart?

Poznaj komponenty systemu blueSmart

Charakterystyka

•   innowacyjna technologia dla obiektów różnej wielkości

•   zaawansowane zarządzanie dostępem z poziomu komputera administratora

•   kontrola dostępu poprzez nadawanie użytkownikom profili czasowych oraz uprawnień dostępowych do poszczególnych pomieszczeń

•   wysoki poziom bezpieczeństwa – klasa zabezpieczenia 6 wg PN-EN 1303:2007 i PN-EN 1303:2015-07

•   aktualne uprawnienia dostępowe użytkownik otrzymuje za pośrednictwem czytnika, w którym co rano aktualizuje swój klucz

•   bezprzewodowa wymiana danych między komponentami systemu za pośrednictwem tzw. sieci wirtualnej – podczas normalnego używania kluczy

•   rejestrowanie daty i godziny wejść i prób użycia kluczy przez poszczególne wkładki – dane te za pośrednictwem kluczy przenoszone są do oprogramowania

•   klucz zapisuje także polecenia, np. o blokadzie zagubionego klucza i podczas normalnego użytkowania przenosi je do wkładek, a te przenoszą je na inne klucze

•   system bezprzewodowy, nie wymaga okablowania

•   łatwy i szybki montaż

•   dyskretny, nienarzucający się design – odpowiedni zarówno do obiektów nowoczesnych jak i zabytkowych

Pobierz pliki

Certyfikat IMP
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych