Czytnik aktualizujący
blueSmart Typ BS TA
2018-09-10T10:46:59+01:00

Project Description

Czytnik aktualizujący blueSmart Typ BS TA

Zastosowanie

• terminal aktualizujący dane w sieci wirtualnej blueSmart

• wewnątrz i na zewnątrz obiektów

• zakres temperatur od -25oC do +60oC

• wejścia główne, zamki elektromechaniczne, elektrozamki

Wymagania

• oprogramowanie blueControl Professional lub blueControl Start virtuell (BCS-V)

• moduł oprogramowania dla blueControl Professional

• blueLine Start lub blueLine

• sieć wirtualna

• opcjonalnie serwer COM

Właściwości

• programowanie i rejestrowanie identyfikatorów blueSmart

• programowanie poprzez łącze RS485 z komputera

• bezkontaktowe czytanie i zapisywanie danych na kluczach elektronicznych blueSmart, kartach, transponderach i kluczach mechatronicznych

• może działać w połączeniu z terminalem dotykowym

• napięcie znamionowe 12 V AC/DC

• zewnętrzne źródło prądu 8 do 16 V DC lub efektywne AC

• pobór prądu maks. 200 mA

OPCJE:

• wbudowany przekaźnik włącza się, gdy identyfikator ma uprawnienia dostępowe

• oddzielny moduł przekaźnika

• prąd przełączania maks. 0,7 A przy +20oC; 0,5 A przy +60oC

• napięcie przełączania maks. 30 V DC, 20 V AC