Czytnik wąskoramkowy
BS SR
2018-09-10T10:46:53+01:00

Project Description

Czytnik
wąsko-
ramkowy
Typ BS SR

Zastosowanie

• wewnątrz obiektów (obudowa Winkhaus)

• do bezdotykowego rozpoznawania kluczy elektronicznych i kart blueSmart

• szczelność IP 54 wg DIN EN 60529

• zakres temperatur od 0oC do +50oC

• zamki elektromechaniczne, bramki obrotowe, szlabany parkingowe, elektrozaczepy

Opcja

• czytnik wąskoramkowy z zewnętrzną jednostką sterującą – przeznaczony do pracy na zewnątrz (jednostka sterująca montowana wewnątrz)

Właściwości

• pobór prądu przy zasilaniu 12 V DC maks. 200 mA

•  zasilanie napięciem 7 V do 25 V DC lub 10 V do 18 V AC napięcie znamionowe

•  prąd przełączania maks. 1,5 A @ 20oC

•  napięcie przełączania maks. 30 V DC, 20 V AC

•  wyposażony w 2 przekaźniki: dla uprawnień podstawowych/dla uprawnień dodatkowych

•  opcjonalnie możliwość wyzwolenia drugiego przekaźnika poprzez zbliżenie klucza do czytnika przez czas dłuższy niż 3 sekundy