Winkhaus
keyTec
N-tra
2018-09-11T17:36:09+01:00

Project Description

Winkhaus
keyTec N-tra

Mechaniczna wkładka systemowa z symetrycznym kluczem – do obiektów małych i średniej wielkości o bardzo wysokich wymaganiach dot. bezpieczeństwa.

Prezentacja keyTec N-tra

Charakterystyka

•   nowoczesna wkładka mechaniczna dla obiektów małych i średniej wielkości

•   wysoki poziom bezpieczeństwa – klasa zabezpieczenia 6 wg PN-EN 1303

•   ochrona patentowa klucza do 2029 roku – nr patentu EP 2 149 657 z 6.07.2009

•   system 6-zastawkowy z 5 długościami zastawek, dodatkowe zastawki blokujące poziome

•   wygodny symetryczny klucz bez rozróżnienia na część górną i dolną, ułożony poziomo

•   zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym specjalnym trzpieniem

•   seryjne zabezpieczenie przed rozwierceniem

•   kształt klucza zoptymalizowany pod względem odporności na ścieranie i komfortu użytkowania

•   przedłużona nasada klucza umożliwia zastosowanie w kombinacji z szyldami bezpiecznymi

Komponenty

Informacje techniczne

Pobierz pliki

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych