Winkhaus
keyTec
RPS
2018-09-05T09:21:25+00:00

Project Description

Winkhaus
keyTec RPS

Mechaniczna wkładka systemowa – do obiektów małych i średniej wielkości o średnio wysokich wymaganiach dot. bezpieczeństwa

Wymiarowanie wkładki bębenkowej

Charakterystyka

•   nowoczesna wkładka mechaniczna dla obiektów małych i średniej wielkości

•   średnio wysoki poziom bezpieczeństwa – klasa zabezpieczenia 5 wg PN-EN 1303

•   ochrona patentowa klucza do 2028 roku – nr patentu EP 1975 350 B1 z 26.02.2008

•   system 5-zastawkowy, dodatkowe zastawki blokujące poziome

•   zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym specjalnym trzpieniem

•   seryjne zabezpieczenie przed rozwierceniem trzpieniami z hartowanej stali

•   zabezpieczenie przed użyciem nieuprawnionego klucza kulką blokującą protectBall

•   kształt klucza zoptymalizowany pod względem odporności na ścieranie

•   główka klucza w osłonie z tworzywa w różnych kolorach

•   przedłużona nasada klucza umożliwia zastosowanie w kombinacji z szyldami bezpiecznymi

Komponenty

Informacje techniczne

Pobierz pliki

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych